سه ستاره
سامانه پیامک
۹۹
هزار تومان

ارسال تکی و گروهی پیامک متنی

ارسال پیامک به کدپستی مراکز استان ها

ارسال پیامک خودکار پیام تبریک تولد

ارسال پیامک خودکار در تاریخ رویداد

امکان ذخیره شماره مشتریان بصورت هوشمند

ارائه گزارش ارسال های انجام شده

برگشت هزینه پیام های نرسیده (بلک لیست)

امکان خرید خط اختصاصی متناظر تلفن ثابت یا همراه

امکان برگزاری نظر سنجی و مسابقه پیامکی

امکان ارسال از روی نقشه شهرها

ارسال پیام صوتی روی شماره همراه

ارسال پیام صوتی روی شماره تلفن ثابت

امکان ارائه خط خدماتی (بلک لیست)

قابلیت دریافت پیامک روی خط اختصاصی

ذخیره پیامهای پیشفرض جهت استفاده مجدد

کارت ویزیت پیامکی و الکترونیکی

قابلیت فعال کردن منشی عضویت

انتقال پیام های دریافتی روی موبایل خود

امکان ثبت همکار خود با دسترسی دلخواه

ارسال تبلیغات انبوه به کل شهرهای کشور

امکان خرید خطوط اختصاصی متوع از همه اپراتورها

امکان خرید خطوط اختصاصی خدماتی

ارائه خط اشتراکی ۱۰۰۰۰۹

ارائه خط اشتراکی ۵۰۰۰۹۴۹

ارائه خط اشتراکی ۵۰۰۰۱۴۵

امکان ارسال سیم کارتی

تعرفه پیامک ۱۱۲ ریال

پنل اس ام اس سه ستاره

دو ستاره
سامانه پیامک
۴۹
هزار تومان

ارسال تکی و گروهی پیامک متنی

ارسال پیامک به کدپستی مراکز استان ها

ارسال پیامک خودکار پیام تبریک تولد

ارسال پیامک خودکار در تاریخ رویداد

امکان ذخیره شماره مشتریان بصورت هوشمند

ارائه گزارش ارسال های انجام شده

برگشت هزینه پیام های نرسیده (بلک لیست)

امکان خرید خط اختصاصی متناظر تلفن ثابت یا همراه

امکان برگزاری نظر سنجی و مسابقه پیامکی

امکان ارسال از روی نقشه شهرها

ارسال پیام صوتی روی شماره همراه

ارسال پیام صوتی روی شماره تلفن ثابت

امکان ارائه خط خدماتی (بلک لیست)

قابلیت دریافت پیامک روی خط اختصاصی

ذخیره پیامهای پیشفرض جهت استفاده مجدد

کارت ویزیت پیامکی و الکترونیکی

قابلیت فعال کردن منشی عضویت

انتقال پیام های دریافتی روی موبایل خود

امکان ثبت همکار خود با دسترسی دلخواه

ارسال تبلیغات انبوه به کل شهرهای کشور

امکان خرید خطوط اختصاصی متوع از همه اپراتورها

امکان خرید خطوط اختصاصی خدماتی

ارائه خط اشتراکی ۱۰۰۰۰۹

ارائه خط اشتراکی ۵۰۰۰۹۴۹

ارائه خط اشتراکی ۵۰۰۰۱۴۵

امکان ارسال سیم کارتی

تعرفه پیامک ۱۳۵ ریال

پنل اس ام اس دو ستاره

تک ستاره
سامانه پیامک
۰۰
رایگان

ارسال تکی و گروهی پیامک متنی

ارسال پیامک به کدپستی مراکز استان ها

ارسال پیامک خودکار پیام تبریک تولد

ارسال پیامک خودکار در تاریخ رویداد

امکان ذخیره شماره مشتریان بصورت هوشمند

ارائه گزارش ارسال های انجام شده

برگشت هزینه پیام های نرسیده (بلک لیست)

امکان خرید خط اختصاصی متناظر تلفن ثابت یا همراه

امکان برگزاری نظر سنجی و مسابقه پیامکی

امکان ارسال از روی نقشه شهرها

ارسال پیام صوتی روی شماره همراه

ارسال پیام صوتی روی شماره تلفن ثابت

امکان ارائه خط خدماتی (بلک لیست)

قابلیت دریافت پیامک روی خط اختصاصی

ذخیره پیامهای پیشفرض جهت استفاده مجدد

کارت ویزیت پیامکی و الکترونیکی

قابلیت فعال کردن منشی عضویت

انتقال پیام های دریافتی روی موبایل خود

امکان ثبت همکار خود با دسترسی دلخواه

ارسال تبلیغات انبوه به کل شهرهای کشور

امکان خرید خطوط اختصاصی متوع از همه اپراتورها

امکان خرید خطوط اختصاصی خدماتی

ارائه خط اشتراکی ۱۰۰۰۰۹

ارائه خط اشتراکی ۵۰۰۰۹۴۹

ارائه خط اشتراکی ۵۰۰۰۱۴۵

امکان ارسال سیم کارتی

تعرفه پیامک ۱۴۵ ریال

پنل اس ام اس تک ستاره